BALDOVEC STONE a.s.

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Hornická činnost v rozhsahu podle § 2 zák.č. 61/1988 Sb., v platném znění písm.:

b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek,
c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,
d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním,
e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech provozovaných v písmenech b) až d)

Činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu podle § 3 zák.č. 61/1988 Sb., v platném znění písm.

a) - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu.

Statutární orgán - představenstvo

předseda představenstva Ing. Jiří Vytopil
člen představenstva Ing. Karel Podzimek
člen představenstva Mgr. Petr Dokládal

Dozorčí rada

předseda dozorčí rady MgA. Petr Jančařík
člen dozorčí rady Mgr. Miluše Hanáková
člen dozorčí rady Radmila Vytopilová

Obchodní údaje

BALDOVEC STONE a.s.

Sídlo společnosti:
Příkop 843/4
Brno 602 00

IČO: 28313836

Spisová značka:
B 5723 vedená u Krajského soudu v Brně